Всеки пети българин си признава, че е дал подкуп в последната една година. Това показват данните от последното проучване на „Екзакта“. Изследването е проведено между 28-ми март и 5-ти април, като участие в него са взели хиляда души, всеки от които пълнолетен.

Рушветите са давани предимно за лечение, КАТ, издаване на административни документи, а също и за подкупване на данъчни, митнически или съдебни служители. Данните от проучването показват още, че най-висок процент от анкетираните – 10%, са заплащали за услуги в сферата на здравеопазването, докато под 1% заявяват свое участие и корупция в съдебната система.

Изследването се занимава и с търпимостта към корупцията. В тази насока се оказва, че едва 6% от българите биха оправдали хора, които са замесени в корупционна афера. Практическият извод е следният – българинът не толерира корупцията, когато в нея е замесен друг, но няма против той сам да се улеснява, предлагайки подкуп. Тревожен резултат е, че 90% от българите смятат, че не се прилага съдебен контрол над корупцията – т.е. само 10% от анкетираните са уверени, че в България човек може да бъде осъден за корупция.

„За последните четири години регистрираме като цяло ръст на скептицизма относно възможността у нас човек да бъде осъден за корупция.“ Такъв извод правят експертите от агенцията.

Интересен факт е, че две трети от българите подкрепят „румънския модел“ и одобряват опита на северните ни съседи в борбата с корупцията. Като смятат, че техният правосъден модел е подходящ и приложим и за нашата страна.

„Данните показват, че за една година с 10% нараства делът на хората, които са се запознали с румънските практики на борба с корупцията, което свидетелства за масова обществена чувствителност по темата и за по-високо ниво на информираност на гражданите“, заявяват от „Екзакта“.

Румънският модел включва наличието на прокурорска дирекция, която е независима от главния прокурор. Функцията на тази специализирана и независима прокуратура е да преследва корупцията по високите етажи на властта.


Leave A Reply