Поправките предвиждат във всички страни по света извън дипломатически или консулски представителства да се откриват секции, ако има не по-малко от 60 подали заявление избиратели да упражнят правото си на глас. Другата основна промяна е общият брой на избирателните секции в чужбина в една държава да не надвишава 35. Според статистиката това означава, че в САЩ, Испания и Великобритания, където е най-голямата диаспора на българи, ограничаване на гласуването почти няма и промяната не засяга сънародниците ни там. Съществена промяна обаче се забелязва в Турция, където през 2014-та година, по данни на външното ни министерство са били открити 136 секции.

grafika_ik_informo

Заради облекчения режим на изборните правила през 2014-та година секциите в чужбина бяха драстично повече от предишни изборни години, но броят на гласуващите българи не беше увеличен, спрямо други пъти, показва статистиката.

Къде българите зад граница са най-активни по време на избори?

grafika1

Рекорден брой избирателни секции в чужбина бяха открити на парламентарните избори през 2014г., когато бяха променени и правилата за откриване на такива. Това обаче не доведе до рекорден брой гласували българи зад граница. Тогава местата за гласуване в чужбина бяха 427, от тях 136 в Турция. Общият брой гласували българи е 131 590 души. Сравнение на данните от предишни парламентарни избори обаче не показва пряка връзка между по-големия брой избирателни секции и броя сънародници, които са се възползвали от правото си на вот – изключение прави Турция. Най-много гласували зад граница българи на парламентарни избори от 2001г. насам има на парламентарните избори през 2009г. Въпреки че тогава броят на откритите парламентарни секции не е най-голям. Тогава зад граница се гласува в 274 места, от тях 123 в Турция. Броят на гласувалите българи в чужбина е 156 195.

grafika3

От данните от последните пет парламентарни вота става ясно, че броят на секциите зад граница като цяло нараства. Традиционно, от всички гласували зад граница българи, най-активни са тези в Турция. Сравението на броя на избирателните секции в южната ни съседка на вота от 2009г. и 2014г. показва, че независимо от правилата, по които се разкриват секции зад граница, броят им там е най-голям. Данните за избирателната активност водят до същия извод. Въпреки че за първи път на парламентарни избори в последните десет години гласовете от Турция през 2014г. са по-малко от тези в останалите секции извън страната. Сравнено по държави обаче в Турция винаги броят на избирателните секции е по-голям, от която и да било друга държава, в която има желаещи да гласуват българи. През 2014г. след Турция се нареждат българите в САЩ, Англия и Испания –  броят на секциите във всяка една от тези държави обаче е почти една трета по-малък от този в Турция. Тогава провеждането на изборите зад граница е струвало на бюджета над 1,5 млн.лева.

info1


Leave A Reply