Европейската комисия е представила проект на регламент за промяна на крайната дата за подаване на заявление за подпомагане на земеделски машини за тази година. Проектът е бил подложен на писмено гласуване от страните в ЕС. В случай на негативен вот или бележки, процедурата е предвиждала тези бележки да бъдат изпратени на Комисията до 13.00 часа днес.

Европейската комисия Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Удължаването на срока засяга както всички схеми и мерки за директни плащания, така и преходната национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане. Удължаването на срока засяга само Кампания 2017. Нашата страна ще има право да вземе самостоятелно национално решение дали да удължи срока и с колко дни. Максималното удължаване може да бъде до 15 юни.

нива, земеделие

снимка: БГНЕС

При удължаване на стандартния срок, автоматично се продължава подаването на заявления със санкция с 25 календарни дни след фиксираната дата на удължаването. Подобна възможност имаше също през 2015 г. и 2016 г. Тогава България използва възможността да удължи периода на подаване на заявления без санкция до края на май. След това започва да тече 25-дневният срок със санкция за закъсняло подаване.


Leave A Reply