Днес служебният кабинет оглавяван от премиера Огнян Герджиков проведе последното си заседание. Последното правителствено заседание на служебното правителство беше насрочено за 10.00 часа при дневен ред от 13 точки.

Министерски съвет

Министрите приемат проект на постановление за откриване на филиал в структурата на русенския университет „Ангел Кънчев” – Видин по предложение на образователния си колега. Според дневния ред на заседанието министрите се занимаят и с доклад за приемане на информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2017 г.

прес 2

Кабинетътодобри допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училищата за 2017 г. Друга точка от дневния ред на последното заседание на служебния кабинет е проект на решение за предложение до Народното събрание за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.


Leave A Reply