В последните две години Европейската комисия представи над 30 ключови законодателни предложения, които в момента са в процес на обсъждане и предстоят да бъдат договорени между Комисията, Парламента и Съвета. Това е уникална възможност за Българското председателство да ги финализира и донесе видими резултати за европейските граждани и бизнес в областта на електронната търговия и дигитализирането на индустрията“. Така коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел доклада на Еврокомисията относно междинната оценка на Стратегията за единен цифров пазар, публикуван в сряда, 10 май 2017 г.

председателство, България, Съвет на ЕС, лого

Евродепутатът определи като ключова работата през следващите две години по свързаността в Съюза и разгръщането на технологията 5G в мобилните комуникации. „Също така е важно е да осигурим поверителността и правото на защита на личния живот на гражданите при електронните съобщения. В тази област работя като докладчик на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП по Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации“, коментира тя.

компютър, кибератака

Като приоритети в работата си българският евродепутат определи още подобряване на киберсигурността в Европа поради зачестилите кибератаки, засегнали около 50% от компаниите в ЕС, както и подобряването на уменията, необходими на гражданите за успешна реализация на пазара на труда и намаляване на безработицата. На 6 май 2015 г. Европейската комисия представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа. До този момент Ева Майдел бе докладчик по шест от досиетата от Стратегията.


Leave A Reply