Международният валутен фонд (МВФ) повиши леко прогнозите си за икономическия растеж на България за 2017 г. Според новия доклад на Фонда за икономиката на Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне до 2,9% през 2017 г., пише Инвестор.бг.

Предишната прогноза беше за ръст от 2,8%. За следващата година очакванията са за леко забавяне на икономическия растеж до 2,7%. Фондът подобрява оценката си за българската икономика през 2016 г. В доклада се посочва, че БВП се разширява с 3,4% спрямо предишната прогноза за 3% растеж. Оценките на МВФ както за 2017 г., така и за 2016 г. съответстват на прогнозата на Европейската комисия, публикувана по-рано през деня.икономика ръст

Очакваният икономически растеж в България за тази и следващата година остава над средния за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа съответно от 2,2% и 2,4%. Най-силен ръст на БВП се очаква да постигне Молдова (4,5%) и Румъния (4,2%), а най-слаб – Беларус (-0,8%) и Русия (1,4%).

Според доклада в региона извън Общността на независимите държави (ОНД) и Турция растежът остава силен в резултат на благоприятните политики. Междувременно Русия и останалата част от ОНД се връщат към възстановяване, което се подкрепя от ръста на цените на петрола.

Инфлацията започва да се ускорява в много страни. Пазарите на труда се затягат, а нивата на безработица спадат до нивата отпреди кризата, като се наблюдава и силен ръст на заплащането. В Русия инфлацията се забавя, но в Турция например ръстът на потребителските цени остава висок.


Leave A Reply