От Сметната палата изпратиха на прокуратурата одитния доклад за снегопочистването в Южна България, съобщиха от одитния орган.

Според Закона за Сметната палата докладът и материалите към него се изпращат на прокуратурата, ако има данни за престъпление. „Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство“, припомнят от палатата. Одитът е за 11 области: Областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Бургас, Благоевград, Перник, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Кюстендил и Сливен за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.

снегорини, София

 

Части от доклада са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция. Мотивът за това, е също в нормативната база на одитния орган. В частта за нарушенията в областта на обществените поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Данните са предоставени и на кметовете на общините в обхвата на одита.

 


Leave A Reply