Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и неговият екип обсъдиха приоритетни въпроси в социалната сфера с ръководствата на синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ на среща в МТСП днес.

Сред темите на разговора бяха приоритетите на правителството в областта на доходите, пазара на труда, социалното включване, пенсионната система, социалните помощи и подкрепата за децата и семействата. Утре министър Петков ще проведе среща по същите теми и с национално представителните организации на работодателите.

Акцент по време срещата с КНСБ и КТ „Подкрепа“ беше и ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика във връзка с членството на България в Европейския съюз за разработването на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и предстоящата процедура за договаряне на минималните осигурителни доходи за 2018 година.

Разчитам на последователния и открития социален диалог, който изисква правителството, синдикатите и работодателските организации да проявят добра воля, добронамереност и активност за решаването на важните проблеми в областта на доходите от труд, каза при откриването на срещата министър Петков.


Leave A Reply