В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията трети заместник-министър става Ангел Попов.

Той е завършил Техническия университет в София с придобита квалификация “Машинен инженер“. Заемал е ръководни длъжности в различни фирми, чиято дейност е свързана с транспорт и логистика.


Leave A Reply