Въвеждане на задължително сексуално и здравно образование в училище с цел превенция на ранна бременност и аборти – тази препоръка ще отправи омбудсманът Мая Манолова към Министерството на образованието и науката. Това обяви общественият защитник на форум на Европейската мрежа на детските омбудсмани /ENOC/, в която участват представители от 17 държави. Манолова допълни, че лично ще запознае министъра на образованието Красимир Вълчев с препоръката по време на предвидената й с него среща утре, тъй като страната ни е една от малкото в ЕС, в които няма задължително здравно и сексуално образование.

LUBO8282

Три дни – от 15 май до 17 май 2017 г., България и институцията на омбудсмана, в партньорство с ENOC и УНИЦЕФ са домакини на международния семинар за обмяната на опит, знания и добри практики за защита правата на децата. Сред основните теми са още подобряване на достъпа на децата за подаване на жалби и сигнали.

LUBO8340

В изказването си омбудсманът изнесе данни на Световната здравна организация, която посочва, че България е на първо място сред 43 страни по ранно начало на полов живот сред децата до 15-годишна възраст. 27% от учениците споделят, че са имали сексуални контакти на 13-годишна възраст, а дори и по-рано. Над 6000 деца годишно у нас се раждат от малолетни и непълнолетни майки и така се стига до „феномена“ деца раждат деца.

LUBO8348

„В същото време, само в 10% от българските училища имат свободноизбираема подготовка по сексуално и здравно образование, сочат данни на Министерство на здравеопазването“, допълни статистика Манолова. По думите й, за първото тримесечие на 2017 година са извършени 531 аборта на момичета под 19 години, а през 2016 година 6 031 деца са родени от малолетни и непълнолетни майки.
„Това не само ограбва детството им, застрашава живота и здравето на майката и детето, но и ги обрича на бедност и социална изолация. Това е проблем на обществото ни и за да не се стига до неразумно и безотговорно сексуално поведение, сексуалното и здравното образование на деца трябва да започва от най-ранна детска възраст“, посочи още омбудсманът.

LUBO8361

Пред участниците Манолова призна, че България преминава през сложна и трудна социална промяна по закриване на институциите и преместването на децата в грижа, близка до семейната. “В тази ситуация най-важно е да се гарантира безопасна и сигурна среда, добра грижа и перспективи за развитие на всяко дете в контекста на най-добрия негов интерес. Това, което е най-важно в този процес, е да бъде чут гласът на децата. Да се научат и политиците и институциите да слушат децата и да се съобразяват с тяхното мнение“, категорична бе Манолова.

LUBO8370

Омбудсманът припомни, че от първия момент на мандата й, преди година и половина, е започнала кампания по закриване на шестте възпитателни интерната, в които са настанени деца в конфликт със закона.


Leave A Reply