Днес Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановлението на Министерски съвет, с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лв, съобщиха от Българска търговско-промишлена палата.

СЪД

Делото се образува по повод на жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България).

СЪД1

В жалбата бяха изложени аргументи за нарушаване на законовата процедура, тъй като цитираното постановление е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации.
Решението на ВАС е сигнал към новото правителство за необходимостта от спазването на правилата на социалния диалог – при равнопоставеност на страните, участващи в него. Р


Leave A Reply