Правителството прие тригодишната бюджетна прогноза до 2020 година. Сред основните параметри на финансовата рамка са предвидени увеличение на минималната работна заплата до 610 лева, плавно нарастване на пенсионната възраст, покачване на минималната пенсия за стаж и възраст, съобщи БНТ. “Целта е след три години нашата страна да има балансиран бюджет без дефицит. Данъците засега няма да се увеличават“, обясни министърът на финансите Владислав Горанов.

Владислав Горанов снимка: БГНЕС

Владислав Горанов
снимка: БГНЕС

“В новата бюджетна прогноза запазваме консервативна фискална политика като предпоставка за устойчиво развитие и икономически растеж, Днес приехме и тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за следващите 3 години на развитието на публичните финанси и разпределението на разходите по сектори. Предложили сме прогнози за развитието на икономиката, които при добро стечение на обстоятелствата могат да бъдат и по-добри. Засега оценките са от последната макроикономическа прогноза за растеж около 3% и малко над 3%“, заяви Горанов.

министерски съвет, заседание

Кабинетът предвижда поетапно увеличаване на минималната работна заплата с по 50 лева годишно, за да достигне нива от 510 лева през 2018, 560 – през 2019 и 610 – през 2020 година.

Минимална работна заплата

от 01.01.2018 – 510 лв.
от 01.01.2019 – 560 лв.
от 01.01.2020 – 610 лв.

Минималната пенсия за стаж и възраст също се увеличава – от 1 юли тази година до 180 лева, а на 1 октомври става 200 лева

Минимална пенсия за стаж и възраст

180 лв. – 1 юли 2017 година
200 лв. – 1 октомври 2017 година

За 2018 бюджетът предвижда 390 млн. лева повече за образование, 382 – за здравеопазване, 700 – за социални грижи и с 300 млн. лева по-малко за вътрешен ред и сигурност. По този начин бюджета се очертава да бъде социално насочен.

Бюджет 2018

+ 390 млн. лв. за образование
+ 382 млн. лв. за здравеопазване
+ 700 млн. лв. за социални грижи
+ 100 млн. лв. за отбрана
– 300 млн. лв. за вътрешен ред и сигурност

Пенсионната възраст ще се вдига с по 2 месеца годишно за мъжете и 1 за жените, докато не достигне 65 години и за двете категории в хоризонт, по-дълъг от 2020.

Пенсионна възраст 

2020 г.
жени 61 г. и 6 м. и стаж 35 г. и 10 м.
мъже 64 г. и 3 м. и стаж 38 г. и 10 м.

Данъците няма да се увеличават, но ще има постепенно повишаване на акцизите върху тютюневите изделия до достигане на минималните ставки в ЕС. Така от януари догодина акцизът ще е 177 лв. за 1000 къса цигари.

Акцизи

Увеличаване на цигарите
168 лв. за 1000 къса – 01.01.2017 година
177 лв. за 1000 къса – 01.01.2018 година

Бюджетният дефицит се очаква да спада с по половин процент годишно, докато бюджетът стане балансиран през 2020.

Бюджетен дефицит

2018 – 1% от БВП
2019 – 0,5% от БВП
2020 – балансиран бюджет


Leave A Reply