Българското правителство ще работи активно за подобряване на условията за успешна реализация на потенциала на младите хора, за тяхното устойчиво развитие и участие в обществото. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, който се провежда в Брюксел. По време на днешното заседание на Съвета бяха разисквани теми, свързани с младежките политики в страните-членки на ЕС.

IMG-20170522-WA0001

“Всяка от нашите държави е изправена пред предизвикателството да отговори на нуждите на младите хора и да ги ангажира като ценни партньори за изграждането на бъдещето на Европа. Смятам, че младежката работа и образованието във всичките му форми са ключът към това“, заяви министър Кралев. Той даде пример с достъпа до гражданско образование чрез използването на неформалното образование и подхода “Връстници обучават връстници”.

IMG-20170522-WA0000

По думите на Кралев това би повлияло позитивно за изграждането на важни умения, знания и ценности у младите хора. Красен Кралев подчерта, че България подкрепя изграждането на нови механизми за цялостно участие на младите хора в процесите на взимане на решения по теми, касаещи техните права на европейско равнище. “У нас през 2013 година бе създаден Обществен съвет към министъра на младежта и спорта, който се доказа като работещ инструмент както за овластяване на младите хора, така и за популяризиране на водените от правителството младежки политики”, обясни той.

IMG-20170522-WA0003

Кралев посочи пред присъстващите министри от страни-членки на ЕС, че България е приела нова Програма за изпълнение на младежки дейности, насочени към предотвратяване на всички форми на агресия. “Смятаме, че ненасилието и толерантността са особено важни елементи от визията за бъдещето на Европа”, заяви министърът на младежта и спорта.

IMG-20170522-WA0006

Република България подкрепя заключенията, приети по време на Европейската младежка конференция в Кошице, както и инструментите за изпълнението им, приети в Малта тази година. “Готови сме да участваме активно в тяхната реализация. Страната ни ще работи усилено за изпълнението на шестия цикъл на инициативата на ЕК “Структурен диалог”, каза още Красен Кралев.


Leave A Reply