Дялът на пенсионерите спрямо броя на осигурените лица – тези, които работят и които финансират изплащането на пенсиите, ще се сближава, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред NOVA.

„Това, което предстои, е влошаване на така наречения „Коефициент на зависимост”. Съгласно прогнозите, които са в актюерския доклад на Националния осигурителен институт, към 2060 година съотношението между тях ще бъде близко до единицата – тоест всеки един работещ ще осигурява пенсията на един пенсионер”,

По думите му това ще наложи през 2018 година осигурителната вноска, която плащат работещите, да бъде увеличена с още 1 процентен пункт и ще достигне 19,8%.

Готви се изменение в начина на отпускане на инвалидни пенсии, обяви още министърът.

„Броят на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия, са 518 000 души в края на 2016 г. А броят на инвалидните пенсии е 945 000. Разликата идва от това, че един пенсионер може да получава повече от една инвалидна пенсия. Тук разликата се дължи на социалните инвалидни пенсии, които се полячават от лица с процент на загубена работоспособност над 71%”, обясни министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.


Leave A Reply