Министерството на туризма стартира през месец юни провеждането на информационни дни за запознаване с условията за кандидатстване за избор на културно-туристически ЕДЕН дестинации в България, съобщават от пресцентъра на ведомството.

Изборът на дестинации се извършва в рамките на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, съфинансиран от Европейската комисия и Министерството на туризма.

Целта на проекта е да се привлече вниманието и да се промотират малко познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „Културен туризъм”. Той се отнася за дестинации, предлагащи специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура като традиционни исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременни архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове).

2 юни 2017 г.– гр. Благоевград;
8 юни 2017 г.– гр. Пловдив;
13 юни 2017 г.– гр. Габрово;
16 юни 2017 г.– гр. Ловеч;
22 юни 2017 г.– гр. Бургас;
28 юни 2017 г.– гр. Варна.

На официалната интернет страница на Министерство на туризма и на www.edenbulgaria.eu ще бъде публикувана информация за мястото на провеждане и началния час на всеки един от информационните дни.
Пакетът с документи за кандидатстване и насоките за кандидатите ще бъдат публикувани на горепосочените интернет страници в началото на м. юни 2017 г.
В изпълнение на проекта ще бъдат избрани пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм в България. Дестинацията победител и четирите подгласника ще бъдат наградени на официална церемония в края на 2017 г.


Leave A Reply