Държавата има важна роля за насърчаването на социалната отговорност на спортните медийни компании: чрез провеждане на публични кампании, чрез изпращане на целенасочени послания и подходящи стимули, но и посредством учебните програми във висшите учебни заведения, формиращи млади журналисти. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, който се провежда в Брюксел.

На днешното заседание на Съвета беше разисквана ролята на спортните медии за засилване на социалното приобщаване.

По време на изказването си Кралев приветства поставените от Председателството въпроси относно социалната отговорност и ангажираност на спортните медии. “Темата е актуална и навременна, защото медиите са едно от най-мощните средства за формиране на общественото мнение и на социалните нагласи, включително спрямо малцинствените групи”, заяви спортният министър. Според Красен Кралев това влияние е особено осезаемо в съвременния все по-дигитален свят.

IMG-20170523-WA0011

Българският спортен министър наблегна на ролята на държавната политика в социалната област чрез отразяване на социални кампании. Кралев даде пример с програмата на Министерството на младежта и спорта на Република България за закупуване на специализирани инвалидни колички за баскетболните отбори за хората с увреждания, която беше приветствана и широко отразена в спортните медии в страната ни.

Красен Кралев подчерта пред присъстващите, че спортните медии имат потенциал за значителен принос към по-доброто социално включване и интеграция. Той посочи, че спортните медии биха могли да използват голямата си аудитория, представяйки всички социални групи в дух на търпимост и толерантност. Министър Кралев даде и конкретни примери за начините, по които може да стане това: чрез представяне на добри практики, свързани с различни групи; чрез ангажиране на популярни спортни звезди, включително представители на малцинствени групи, за промотиране на социални събития; чрез включване в редакционните екипи на журналисти, част от различни малцинствени групи.

“Мултикултурализмът и толерантността са продукт на дългосрочна стратегия, затова възпитаването им трябва да започне от най-ранна възраст. Огромната аудитория на спортните медии включва и най-малките – деца и подрастващи, следователно важна част от социалната роля на този тип медии следва да бъдат възпитателните им функции – да учат на толерантност, търпимост и отвореност”, каза още министърът на младежта и спорта.


Leave A Reply