С 501 гласа „за“ Общото събрание на прокурорите избра за председател Виктор Малинов. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет бе открито от главния прокурор Сотир Цацаров. В началото на събранието той призова всички прокурори в страната да гласуват, защото това са първите избори, с които се избират членове на ВСС със 100% мажоритарен избор.

5520857

Цацаров апелира кандидатите да бъдат чути и изборът да бъде направен с мисълта за проблемите, които стоят пред общността – съдебна карта, възможности за допълнително материално стимулиране, за добра работа, трудовите възнаграждения, както и всичко онова, което вълнува обществото, свързано с работата на прокуратурата. Общото събрание избра за председател Виктор Малинов – завеждащ отдел „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура с 501 гласа „за“, 13 гласа „против“ и 15 „въздържали се“. Той председателства Общото събрание, както днес така и на 3 юни 2017 г.

5520852
Прокурорите излъчиха мандатна комисия в състав от трима членове, както следва: Калина Чапкънова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив и Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура – Перник.
Избирателната комисия съгласно чл. 29з от ЗСВ се състои от седем редовни членове: Марин Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ахмед Кокоев – прокурор в Софийска градска прокуратура, Красимир Дерменджийски – прокурор в Окръжна прокуратура – София, Стефани Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Георги Кърпаров – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, Василен Бенчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Йордан Стоев – заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – София.

5520854
За резервни членове бяха избрани Виолета Желева – прокурор в Софийска районна прокуратура и Илиян Банков – прокурор в Софийска градска прокуратура Избрани бяха членовете на двете секционни избирателни комисии, първата от които ще отчита гласуването с хартиени бюлетини. Тя е в състав: Ваня Ненкова – прокурор в Районна прокуратура – Видин, Мария Стоянова – административен ръководител на Районна прокуратура – Елин Пелин, Атанас Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. За резервни членове бяха избрани – Анелия Неделчева – прокурор в Софийска градска прокуратура и Стоян Стоянов – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет каквото са заявили 1377 прокурори. Тя е в състав редовни членове – Витан Танев – прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман, полк. Красимир Колев – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и Стоян Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. Резервни членове на втората секционна избирателна комисия са Георги Георгиев и Светослав Милушев – прокурори в Софийска районна прокуратура.


Leave A Reply