Съветът на ЕС реши днес да удължи санкциите срещу режима в Сирия. Отбелязва се, че Общността ще запази санкциите, докато режимът продължава преследването на цивилни. По този начин срока се удължава до 1 юни 2018 година.

Карта: BBC

Карта: BBC

Към изготвения списък с представителите на режима, обхванати от санкциите, са прибавени трима сирийски министри. По този начин вече обхваща 240 сирийци и 67 сирийски организации. На обхванатите от санкциите е наложена забрана за пътуване и е замразено имущество. Сирия е подложена на петролно ембарго, ограничени са инвестициите, наложен е запор над имущество на Сирийската централна банка в ЕС, забранен е вносът с изделия и технологии с двойно предназначение.

European union 2020, Европейски съю 2020

Съветът отбелязва, че Европа досега е предоставила близо 9.4 милиарда евро на Дамаск, основно като хуманитарна помощ. Допълва се, че позицията на ЕС е за постигането на решение на конфликта не с военни, а с политически средства.


Leave A Reply