Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с родители на деца с увреждания. Целта на разговора беше да се представят вижданията на двете страни за възможностите за законодателни промени за оптимизиране и усъвършенстване на политиките за подкрепа на деца и възрастни с увреждания.

DSC_0014

Министър Петков подчерта, че подобряването на политиките за хората с увреждания и подкрепа на техните семейства е приоритет за новото ръководство на Министерството на труда и социалната политика. Той увери родителите, че предложенията им ще бъдат внимателно разгледани. След необходимия анализ МТСП ще излезе с конкретни предложения за нормативни промени, които ще се реализират в краткосрочен и дългосрочен план.

Министър Петков акцентира върху необходимостта от продължаване на диалога по темата с участието на национално представителните организации на и за хората с увреждания и активното партньорство на всички министерства и институции, които имат отговорности към реализирането на политиката за хора с увреждания в България.


Leave A Reply