НСИ отчита нарастване на броя на българските граждани, които пътуват в чужбина за месец април. Според данните на института в сравнение със същия месец на предходната година броят на сънародниците ни, които са излизали в чужбина през април се е увеличил с 17,7%.

Интерес се отчита основно към страните – Италия, Гърция, Австрия, Испания.

Предпочитани дестинации са също така – Великобритания, Румъния, Германия, Франция и съседните Турция, Сърбия и Македония.

Валенсия, Испания снимка:Carlo Borlenghi

Валенсия, Испания
снимка:Carlo Borlenghi

Според НСИ спад в пътуванията на български граждани в чужбина се забелязва относно държавите – Португалия, Украйна, Русия, Чехия.

От института отчитат, че пътуванията най-вече са с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. След тях се нареждат пътуванията със служебна цел и почивка или екскурзия.

катедрала Александър Невски София

катедрала Александър Невски София

Нараства и броят на чужденците посетили България през април тази година. Увеличението е близо с 15,8% в сравнение със същия месец на миналата година. Като посещенията на чужденци у нас са най-вече с цел почивка и екскурзия – близо 41%.

Увеличава се броя на посетителите у нас най-вече от страни членки на Европейския съюз.
Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 9.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 12.6%.

 


Leave A Reply