Специализираното звено „Антикорупция“ – СГП предаде на съд директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните – Стелиян Митев, който като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич, с цел да набави облага за търговските дружества „Митев“ ЕООД – Добрич, собственост на баща му Димитър Митев, и на „Макситур – Бряг на изгрева“ – АД във Варна, не изпълнил служебните си задължения – престъпление по член по член 282, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

32-годишният Стелиян Митев заемал поста директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич от 13 ноември 2009 г. до 3 септември 2013 г. В служебните му задължения според длъжностната характеристика, утвърдена от министъра на земеделието и храните, влизало ръководството, координирането и контрола на дейността на общинските служби по земеделие. На 7 ноември 2011 година между концесионера на плажната ивица „Кранево-север“ „Макситур – Бряг на изгрева“ АД на Венцислав Антонов, представлявано формално тогава от сина му и едноличното дружество „Митев“ ЕООД в Добрич, с управител Димитър Митев, баща на подсъдимия Стелиян Митев, бил сключен договор.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Дружеството-концесионер възложило на подизпълнителя „Митев“ ЕООД стопанисването, санитарно-хигиенното и медицинското обслужване на плажна ивица за шест години срещу 10 000 лева. На базата на договора Димитър Митев започнал да ползва обектите, които били построени от „Макситур Бряг на изгрева“ АД на територията на плаж „Кранево север“. Към този период на плажната ивица „Кранево-север“ имало няколко заведения – „Бир хаус“, кафе-аперитив „Палма“, дискотека „Империал“, докато в имота от държавния поземлен фонд освен двуетажен хотел с издадена още през 2006 година заповед за премахване, работели два ресторанта – „Винарна“ и „Пробитата лодка“. За търговски цели съществували и други постройки, построени още в периода 1994 -1999 година , които следвало да бъдат премахнати по реда на Закона за устройство на територията.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

От 7 ноември 2007 година до ноември 2013 година бащата на подсъдимия Стелиян Митев не само използвал за търговски цели заварените обекти, но и противозаконно изградил в същия имот кухненски блок, чието предназначение било да обслужва намиращото се на плажната ивица питейно заведение „Бир хаус“. Митев-баща поставил противозаконно в имота 10 дървени бунгала, метални фургони и конструкции. Преместваемите обекти били електрифицирани и водоснабдени и се ползвали за спане и търговия.

Наказателен кодексавния имот. Преграждането на държавния земеделски имот възпрепятствало свободния достъп до плажната ивица на плаж „Кранево-север“, въпреки задължението на концесионера да не събира под каквато и да е форма пари за вход. Като директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич подсъдимият Стелиян Митев не сезирал кмета на община Балчик за съществуването в имот от държавния поземлен фонд в землището на село Кранево на преместваеми обекти, поставени без надлежни разрешения и без правно основание, за да започне процедура по премахването им.

Изпращаните от него проверки били фиктивни и съставени от доверени лица, които пропускали да опишат намиращите се в държавния имот незаконни сгради според методиката на Министерство на земеделието и за започване на административна процедура за изземване на поземления имот от лицата, които неправомерно го ползвали, в това число и баща му. Подсъдимият Стелиян Митев като длъжностно лице не издал и заповеди за сформиране на комисии, които да извършат проверки през летния сезон от 2010 г. до 2013 г., когато имотът се е ползвал най-интензивно.


Leave A Reply