Вътрешното министерство и ДАНС ще си сътрудничат по нова Инструкция за взаимодействие. С публикувания проектодокумент става ясно, че се отменят досегашните правила, които са приети преди 10 години, съобщи БГНЕС. Основните акценти, които МВР и ДАНС извеждат като приоритет в Инструкцията за взаимодействие е борбата с тероризма. Областите на взаимодействие, заложени в проекта са оперативно-издирвателна дейност, конвоиране на задържани лица и настаняването им в помещения за настаняване на задържани лица, международно сътрудничество, управление на човешките ресурси, координационна, информационна, справочна и административна дейност.

ДАНС

ДАНС

Двете ведомства ще имат постоянен обмен на информация, ще се провеждат работни срещи, както и създаване на съвместни работни групи, провеждане на координирани мероприятия, повишаване на квалификацията на служителите, съвместни планове за действие и техническа помощ. Така например, в случаи, когато МВР получи информация по линия на международното сътрудничество, която засяга заплаха от тероризъм, данните и сведенията ще се предоставят на Националния контратерористичен център, който е ситуиран в ДАНС.

снимка: novini.bg

Министерство на вътрешните работи и ДАНС ще имат правото да извършват справки в оперативните архиви на другото ведомство, при спазване на правилата за защита на класифицираната информация. Информация от архивния оперативен отчет се предоставя след получено писмено искане, подписано от главния секретар на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от председателя на ДАНС или упълномощен от него заместник-председател. МВР и ДАНС ще осъществяват съвместна дейност по разкриване и противодействие на неправомерно използване на технически средства за връзка и разузнаване.

 


Leave A Reply