“От 2013 до 2016 година коефициентът на безработицата за младежите до 24 години се понижи с 6,8 процентни пункта – от 28.4% на 21.6%.“ Това съобщи социалният министър Бисер Петков при откриването на форум за изпълнението на Европейската гаранция за младежта в България. Той добави, че около 7300 са регистрираните безработни младежи с право на гаранцията за младежта и броят им непрекъснато намалява.

трудова борса

“На всеки младеж, регистриран в бюрата по труда, се прави индивидуален план с цел интегриране на пазара на труда. Само през 2016 г. над 40 000 младежи са устроени на първичния пазар на труда, а над 24 хиляди са включени в обучение, субсидирана заетост, чиракуване и стажуване по програми, мерки и схеми, финансирани с национални и европейски средства. Във всяко бюро по труда работят трудови посредници, квалифицирани за работа по Европейската гаранция за младежта“, обясни Петков.

снимка: БГНЕС

Министерство на труда и социалната политика,
снимка: БГНЕС

По думите на социалния министър доброто образование, съобразено с изискванията на пазара на труда, гарантира заетост, и реформата в образователната система за превенция на ранното отпадане вече дава резултат. Петков изрази удовлетвореност, че в съобщението на Европейската комисия за изпълнението на младежката гаранция България е в групата на страните с ускорени реформи.

младежи

Според Бисер Петков основните предизвикателства остават работата с неактивните младежи – тези, които нито учат, нито работят и не са регистрирани в бюрата по труда. За последните три години коефициентът на тази група намаля с 3,4 процентни пункта, до 18,3 процента, но предстои много работа, допълни Петков и заяви, че ведомството ще работи в посока обучението на младежи без професии и ключови компетенции.


Leave A Reply