Петчленен състав на Върховния административен съд реши, че референдумът, който се проведе на 6 ноември и бе иницииран от Слави Трифонов не е задължителен. Магистратите са приели, че комисията не е преброила близо 500 валидни гласа, което е установила назначената по делото експертиза.

Слави Трифонов, протест, информо

За да стане референдумът задължителен са нужни още над 11 500 гласа. Тогава ВАС постанови, че връща преписката за ново произнасяне от комисията при спазване задължителните указания на съда за тълкуването и прилагането на закона.

слави трифонов, ЦИК

Националното допитване се проведе заедно с последните президентски избори през ноември 2016 година. Тогава бяха предложени идеите за промяна на настоящата избирателна система с мажоритарна, намаляване на партийната субсидия на 1 лев на получен глас и съкращаване  броя на народните представители до 120 души.


Leave A Reply