Общият показател на бизнес климата нараства през месец май 2017 година с 3.2 пункта в сравнение с месец април, като ръст на показателя е регистриран във всички изследвани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщиха от пресслужбата на НСИ.

Заснемане Съставният показател “бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец главно поради оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Заснемане 2

През май съставният показател “бизнес климат в строителството“ се покачва с 2.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Заснемане 3

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.
През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.


Leave A Reply