„Удовлетворен съм от факта, че всички участници в КСНС се отнесоха изключително отговорно и конструктивно.“ Това каза президентът Румен Радев на брифинг след заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност.

КСНС

„Днес се проведе първият КСНС. Удовлетворен съм от факта, че в участници се отнесоха изключително отговорно и конструктивно. Бяха изнесени важни доклади“, посочи държавният глава. По думите му участниците в КСНС са се обединили около схващането, че съвременната среда за сигурност е изключително динамична, наситена с непрекъснато изменящи се предизвикателства.

Радев

„Удовлетворен съм от факта, че всички се обединихме около издигането като основен приоритет личният състав от сектор сигурност, необходимите мерки за доокомплектоване, кадрово и професионално развитие. Обединихме се, че проектите трябва да имат своята ускорена реализация“, изтъкна той.

КСНС

По думите му не трябва да се забравя, че е важно да бъде осигурена поддръжката на техниката и въоръжението за личния състав до изтичането на техния ресурс и замяната им с техни образци.

Президентът обясни, че взетите решения на се съдържат в 4 основни точки. „Първата точка е актуализация и усъвършенстване до края на 2017 г на Стратегията за национална сигурност, която вече не съответства на съвременната среда за сигурност“, обясни Радев. „Втора точка от предложенията – анализ и предложения на интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години“,посочи той и добави, че срокът на този анализ е до 20 юни тази година. От думите му стана ясно, че трета точка се изразява в попълване на недостига на личен състав в сектор „Сигурност“, а четвъртата точка включва разработване на национален план за достигане национален план достигане на 2% от БВП за целите на отбраната до 2024-та година.


Leave A Reply