Поскъпване на тока за битовите потребители предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли тази година. Очаква се електроенергията да поскъпне средно с 1.38% . Това става ясно от доклад на Комисията за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, обявен на електронната страница на КЕВР.

Заседание на КЕВР снимка: БГНЕС

Заседание на КЕВР
снимка: БГНЕС

За абонатите на „ЧЕЗ Електро България“ АД предвижданото увеличение е 1,99%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – 1,50%, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 0,22%.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цените през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на Регулатора на 30 юни 2017 г.


Leave A Reply