Пловдивският окръжен съд отказа да уважи искането на Окръжна прокуратура кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов и главният архитект Константин Атанасов да бъдат отстранени от длъжност.  Срещу кмета Караиванов бяха повдигнати две обвинения- за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо тежък случай и за допускане осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство- охранителна зона на групов паметник на културата.

Емил Караиванов

Срещу главния архитект са предявени три обвинения- за искане и приемане на подкуп през ноември 2016 година, още един подкуп през 2013 година и за допускане осъществяването на противозаконна дейност- строителство, без изискуемото от Закона за културното наследство съгласуване на проектната документация за строителство в поземлен имот, попадащ в защитена територия за опазване на културно наследство.

Съдебна палата Пловдив

Съдебна палата Пловдив

Още на брифинга на Окръжна прокуратура – Пловдив бе подчертано, че ще има още обвинения, тъй като е обработена едва една четвърт от събраната документация. Продължават и разпитите на свидетели. Днес от пледоарията на прокурора Георги Гешев в съда стана ясно, че кметът Караиванов се разследва и за договор за сметосъбирането и сметоизвозването, сключен със същата фирма, с която е сключен договорът за почистването на шахтите, предмет на обвинението.

Разследват се и нередности във връзка със санирането. Аргументите на съдия Михаела Добрева да остави кмета и главния архитект на длъжностите им, е липсата на данни в кориците на делото някой от тях да е проявил поведение, което би възпрепятствало разследването. Тя определи твърденията на прокуратурата в тази посока като хипотетични.


Leave A Reply