38% от българите приемат еврото да се въведе като единствена платежна единица според проучване на Евробарометър.

euro евро пари 2 евро

Паричният съвет се въведе към средата на 1997 година, напомнят от агенцията.

пари левове 20 лева лев

„Тогава нашият български лев беше свързан към германската марка и това, според мен, беше едно добро решение- собствено наше решение“, изрази мнение проф. Гарбед Минасян.

Той припомни, че средногодишният валутен курс бил 175 лв. за един долар, а година по-късно вече повече от десетократно по-скъп. В рамките на година българският лев се обезценил повече от 10 пъти.

проф. Минасян

Проф. Минасян изтъкна, че депутатите съумели да елиминират един от основните принципи, вградени в закона за БНБ в средата на 1997 г. По думите му, според този принцип всяка година се променя по един член на Управителния съвет (УС) на банката, така че нито една група от политици да няма възможност да предопредели изцяло състава на УС.


Leave A Reply