При младото поколение – между 18 и 30 години, делът на тези, които се информират от сайтовете и социалните мрежи достига 83% срещу 77% за телевизията. В тази група новинарските сайтовете и социалните мрежи са надминали телевизията. Това става ясно от съвместно национално представително проучване, проведено по инициатива на Медийната програма на фондация “Конрад Аденауер“ и агенция “Алфа Рисърч“. Данните бяха представени по време на конференцията “Фалшиви новини, пропаганда и геополитика“.

Извадката от 1024 анкетирани е национално представителна. Близо 72% от от гражданите на България забелязват фалшиви новини в медиите. Едва 13% заявяват, че не познават феномена на фалшивите новини. Относно политика българите се информират предимно от телевизията (91%). След тях с голяма разлика следват онлайн и печатните медии. Политиката на национална сигурност също e част от изследването: на доверие по този въпрос се радва Европейският съюз, следван от НАТО. Като цяло Европейският съюз печели по-голямо доверие от Русия.

Аденауер

източник: Фондация “Конрад Аденауер“

Всеки четвърти българин (25%) вижда всекидневно фалшиви новини в медиите, а всеки шести (17%) няколко пъти в седмицата, и още толкова – няколко пъти в месеца. Общо 72% са се натъквали на фалшива информация. „Тези високи проценти свидетелстват, че макар и за българското обществено мнение този феномен да е относително нов, то вече проявява висока чувствителност към него“, коментира Боряна Димитрова, управляващ партньор на „Алфа Рисърч“. „Най-често разпознават фалшивите новини представителите на средното поколение с високо образование от големите градски центрове. Може да се предполага, че те са и най-критични към подобен род информация. За жалост хората от малките населени места с по-ниско образование, както и най-младите, по-слабо разграничават фалшивите новини, което ги прави потенциален обект на техните атаки.“

Аденауер 2

източник: Фондация “Конрад Аденауер“

Най-разпространеният източник на информация за политика са телевизионните предавания. 91% научават политически новини от телевизията. След тях следват онлайн информационните портали (24%), социалните мрежи (23%) и печатните медии (18%). Радиото се използва за източник на информация от 17% от запитаните. Малко българи търсят политическа информация на сайтовете на обществени институции (правителство, ЕС, НАТО) или на неправителствени организации – те се посещават от по-малко от 6%.

“Мнозинството от българите са активни всеки ден в интернет, но от гледна точка на редакционно съдържание, гледането на телевизия взима превес. Социалните медии имат също толкова важно значение за политическия диалог, колкото и професионалните онлайн медии. Журналистите вече нямат монопол върху предлагането на новини и трябва да убеждават гражданите още повече с качествено съдържание. Особено печатните медии и радио предаванията трябва наново да докажат своята значимост като източници на политическа информация“, подчерта Кристиан Шпар, ръководител на Медийната програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер“.

Аденауер 3

източник: Фондация “Конрад Аденауер“

“Фалшиви новини с антиевропейско съдържание са вече анализирани в детайл от Европейската комисия и други институции. Сега не само е необходимо да се разобличат пропагандните механизми, но ЕС трябва да намери прости и ясни послания в социалните мрежи, за да разясни своите ценности и предимствата на своя политически модел по по-добър начин. При това, ЕС не трябва само да разпространява факти, но и да предизвиква повече позитивни емоции“, обясни Шпар.

Конференцията на Медийната програма на фондация “Конрад Аденауер“ в София беше организирана със съдействието на “Софийски форум за сигурност“ и фондация “Медийна демокрация“. В подиумните дискусии относно фалшивите новини и политиката на национална сигурност взеха участие медийни и комуникационни експерти от България, Германия, Украйна, Русия, Румъния и Черна Гора, както и от НАТО.


Leave A Reply