С 202 гласа „за” парламентът прие единодушно на второ четене промените в Закона за държавното обществено осигуряване. Те предвиждат минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 година.

пари левове 20 лева лев

Народните представители отхвърлиха предложението на народния представител от ДПС Рамадан Аталай, който по време на дебатите предложи размерът на минималната пенсия да бъде увеличен на 500 лева от 1 юли тази година. Отхвърлено бе и предложението на „БСП за България”, предвиждащо минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане в размер на 300 лева от 1 юли 2017 г.

Народно събрание
Минималните размери и на останалите пенсии за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии ще се повишат със същите проценти.
Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер 8,8 млн. лв. месечно.


Leave A Reply