“Европейската перспектива за държавите от Балканите няма алтернатива. Българското председателство ще направи всичко възможно и ще полага усилия тази перспектива да стане по-осезаема.“ Това заяви заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева в изказването си днес пред Съвета на министрите на външните работи на страните-членки от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в Дубровник.

19511323_1849420232044081_3048450396245568618_n

Вицепремиерът Екатерина Захариева е част от правителствена делегация, водена от премиера Бойко Борисов в Република Хърватия, за участие в заключителните срещи на Хърватското председателство на ПСЮИЕ.

19554282_1849420238710747_1777377339041110779_n

В речта си Захариева подчерта изключителната роля на форума за политическия диалог за страните от региона и акцентира върху мястото на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в българската външна политика – едно от най-големите постижения в последните две десетилетия по отношение на многостранното сътрудничество.

19601464_1849420235377414_6334772223743354180_n

„С голямо удовлетворение бих искала да отбележа, че съществуващата приемственост в приоритетите на бившите, действащи и предстоящите председателства е насочена върху необходимостта за активното сътрудничество в Югоизточна Европа. Трите основни компонента – транспорт, енергетика и социалното измерение, са стъпка към повишаване на привлекателността на региона за чуждестранни инвестиции”, каза още първият ни дипломат.

Захариева подчерта и конкретните ползи от трите области на сътрудничество. Развитието на транспортната инфраструктура повишава конкурентоспособността и увеличава мобилността на услугите. Енергийните проекти и плановете за изграждане на газовия хъб „Балкан” ще допринесат за устойчивото развитие и диверсификацията на целия регион. Съгласуването на социалните политики и планираната среща на експерти от социалните министерства през ноември т. г. в София също трябва да бъде обвързана с конкретни цели.

19510208_1849420228710748_6299310084046219532_n

По думите на Захариева характерната черта на ПСЮИЕ, основана на принципа на регионалната принадлежност, позволява организацията успешно да изпълнява ролята на автентичния глас на държавите от Югоизточна Европа, като по този начин внася сериозна легитимност в действията си и решителност в рамките на диалога с ЕС. Към настоящия момент ПСЮИЕ е водещият политически формат на сътрудничество в Югоизточна Европа – фактор за сигурност, стабилност и просперитет в региона, както и приоритетен по отношение на европейската интеграция на страните от Балканите.


Leave A Reply