Първите проекти за строителството на пътен участък през Кресненското дефиле са отпреди 40 години. В момента са изготвени 5 варианта. Изграждане на тунел Кресна с дължина 15,4 км. е единият от тях. По проект се предвижда и построяването на подпорни и укрепителни стени, 3 подлеза, 6 моста, две площадки за отдих. Поддръжката му обаче е скъпа – 80- 90 милиона лв. годишно.Variant_G10.50

Друг вариант предвижда изграждането на нов терен извън Кресненското дефиле. Платната на движение ще бъдат изнесени в източната посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава. Предвидена е и трета лента за пътуващите в посока София, както и аварийни изходи. В началото и в края на трасето пък ще има трета лента за бавнодвижещи се превозни средства. Целта – осигуряване на по-голяма безопасност.Variant_G20

Според третия вариант ще се използва максимално сега съществуващото трасето. Едното платно – следва съществуващия път, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения. Участъкът ще завърши на около 2,5 км. преди Кресна. Предвидено е изграждането на 3 пътни възела – при Крупник, Ощава и Кресна, както и 13 виадукта с обща дължина 3 075 м., 23 тунела и 5 моста, надлези и подлези. 4 съществуващи виадукта и 2 тунела ще бъдат реконструирани.Variant_G20iztochen

Четвъртият вариант също предвижда едното платно да използва сега действащия път през Кресненското дефиле, а другото да е ново. Най-характерното при този вариант е разполагането на двете платна едно над друго на голяма дължина.Variant_Tunel

Последният вариант – разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. Платното в посока София – Кулата ще използва изцяло съществуващия път до началото на гр. Кресна. Предвижда се рехабилитация и укрепване на трасето, както и предприемане на мерки за опазване на биологичното разнообразие. В края на обходния път двете платна за движение се събират и се изгражда участък с автомагистрален габарит. Към момента този вариант се смята за най-удачен.


Leave A Reply