От днес минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 200 лева. Увеличението е второ за годината. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повиши от 161,38 лв. на 180 лв.

пенсионери, възрастни хора, баба, дядо

Увеличението ще повиши доходите на около 820 000 пенсионери или около 40% от българските пенсионери ще получават по-високи пенсии. Пенсиите под 200 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер.


Leave A Reply