Все повече земя се обявява на търгове от частни съдебни изпълнители. Например в район Бургас е обявен търг за 495 дка, в Хасково е насрочена продан за 325 дка. И това са само някои от примерите. Причината – закъсали дружества, които не са могли да си платят задълженията. Очаква се според ЧСИ на пазара да излязат близо 5000 дка в следващите месеци. Като цяло подобни възможности са добра новина за тези, които търсят инвестиции в земеделска земя, тъй като от години предлагането е по-малко от търсенето.

Основните играчи на пазара на земя са активните фермер и големите фондове. В периода 2008-2010 г. влязоха и някои спекуланти с надежди за бързи пари. След това инвестициите бяха пренасочени към пазара на недвижими имоти, които генерират по-висока доходност. Поради подобрението на макроикономическата обстановка сега към офертите през ЧСТ за земя се очаква интерес от хора, които тепърва искат да влязат в сектора и да се занимават със земеделие, както и такива, които търсят добра инвестиция.

Най-голямото предимство да се купи земя през частен съдебен изпълнител е по-ниската цена. Имотите се обявяват на цени, в много случай под пазарните – т.е. на 75% от оценката им. Другият момент е, че понякога на търг се продават уникални парцели, които рядко излизат на пазара. Факт е, че в последните години предлагане на земя е по-малко от търсенето. Освен това земеделието е един от секторите, който запазва относителния си темп на развитие дори и в периоди на икономически спад.

Процедурата протича на два етапа, които се провеждат на територията на районния съд по местонахождение на имота. Първият е търг с тайно наддаване за срок от един календарен месец.  След като се пусне обявление за публична продан кандидат купувачът подава своето предложение в запечатан плик, заедно с квитанция за внесен задатък, който е в размер на 10% от началната цена. След изтичането на едномесечния срок за подаване на оферти започва вторият етап, а именно – процедурата по търга с явно наддаване.

Отварят се всички постъпили тайни предложения, след което участниците имат възможност да наддават над най-високата предложена цена. При писмените оферти няма определена стъпка, с която да се наддава, докато при устното наддаване тя е равна на размера на задатъка (10% от първоначалната цена). След приключването на търга кандидатът, заявил най-високата цена, се записва в протокола за проданта като купувач. Той е длъжен в едноседмичен срок да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, разказаха още ЧСИ.

снимка: fermer.bg

снимка: fermer.bg

Хората могат да се информират каква земя се продава през частни съдебни изпълнители на сайта на съответния районен съд, както и в онлайн регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители. Обявлението се поставя в канцеларията на частния съдебен изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, на самия имот.


Leave A Reply