В рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Румъния във Варна министър Бисер Петков проведе среща с министъра на труда и социалната справедливост на Румъния г-жа Лиа-Олгута Василеску. Двамата министри направиха преглед на двустранното сътрудничество в областта на труда и социалната политика и обсъдиха въпроси от взаимен интерес.
A9561
На официална церемония след срещата министър Петков и министър Василеску подписаха съвместна декларация за задълбочаване на сътрудничеството. В нея министрите на България и Румъния декларират воля и готовност за съвместни действия за обмяна на информация и опит в областта на младежката заетост, трудовата мобилност, политиките за закрила на детето, здравословни и безопасни условия на труд, равенство на половете и борбата с домашното насилие.
A9545
Двете страни ще обменят добри практики и мерки срещу недекларирания труд, като сътрудничеството ще включва съвместни проверки между инспекциите по труда на двете държави. Документът предвижда общи действия и между службите по заетостта на България и Румъния, както и обмяна на опит в областта на социалното включване.
Михай Тудосе
Малко след откриването на новия ГКПП Кайнарджа-Липница министър-председателят на България и румънският му колега Михай Тудосе пристигнаха в Евксиноград. Там ще бъдат подписани двустранни споразумения в областта на транспорта, енергетиката, труда и социалната политика, вътрешните работи и икономиката.


Leave A Reply