В рамките на първото заседание след встъпването си в длъжност, членовете на Висшия съдебен съвет избраха за представляващ съдия Боян Магдалинчев. Кандидатурата му бе предложена от шефа на Върховния административен съд Георги Колев.За Магдалинчев гласуваха 13 съдебни кадровици, сред които главният прокурор Сотир Цацаров и почти всички членове на новата прокурорска колегия без Даниела Машева.

Боян Магдалинчев

Боян Магдалинчев

Представляващият ВВС има представителни функции, грижи се за връзките с другите власти.Алтернативната кандидатура бе на съдия Цветинка Пашкунова, която получи 9 гласа. Тя бе издигната от шефът на Върховния касационен съд Лозан Панов.
22279025_339944729744483_1183258358_o
Боян Магдалинчев е съдия от ВАС, той бе избран за член на ВСС за парламентарната квота като номинация на ГЕРБ. Преди да стане кадровик, той бе заместник на Георги Колев във ВАС. Новоизбраният представляващ ВСС е съдия от 1982 г., с 38 години юридически стаж, от които 35 години като съдия. Последователно преминава през всички нива на съдебната система. В периода 1999-2003 г. е член на Висшия съдебен съвет и председател на „Бюджетна комисия“ и член на комисия „Съдебна администрация“.


Leave A Reply