Очакванията на хората са за повече почтеност, справедливост, безпристрастност и тези очаквания следва да бъдат оправдани от вас. С тези думи правосъдният министър Цецка Цачева се обърна към новия състав на Висшия съдебен съвет по време на церемонията по официалното му встъпване в длъжност.

„Надявам се, че всеки съдия, прокурор и следовател ще се чувства представен в този Висш съдебен съвет, избран за първи път по нови правила и при спазване на принципа „Един магистрат – един глас”, заяви Цачева.  Министър Цачева припомни, че членовете от парламентарната квота са избрани с квалифицирано мнозинство. Тя се обърна към новия състав на Съвета с думите: „Тази представителност, която вие получихте, ще ви даде сили да преодолеете в голяма част недоверието на българските граждани към съдебната власт. Това противопоставяне, което наблюдаваме в последно време, не работи в интерес на съдебната власт и държавността. Обратно – засилва недоверието на гражданите в годността на системата да правораздава бързо, ефективно, справедливо, както и да гарантира равенството на всички хора пред закона”.22251428_339944573077832_770598647_o

Правосъдният министър благодари за работата на членовете, чийто мандат изтича и подчерта, че най-важната задача пред новия състав е да работи за връщането на доверието на българските граждани в правораздаването. Тя подчерта, че действията в областта на съдебната реформа през последните години са съобразени с международните стандарти в областта на независимостта и ефективността на съдебната власт.

„В изпълнение на стратегическите цели на съдебната реформа бе прието изменение на българската Конституция, а конкретизиране на тези промени бяха получени с пакет изменение в Закона за съдебната власт. До какво реално доведоха тези промени – разделянето на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, засилване на самоуправлението, допълнителни гаранции за индивидуалната независимост на прокурорите и следователите, обективно атестиране на следователите, промени в дисциплинарното производство, ясни и предвидими правила за командироване на магистратите, проверки за почтеност и конфликт на интереси”, припомни министър Цачева. „Всичко изброено дотук е част от ясния подход за атестиране на проблемите в съдебната власт като ключов елемент от цялостната стратегия на правителството”, допълни още тя.22279025_339944729744483_1183258358_o

Меджувременно президентът Румен Радев призова в съобщение новия състав на ВСС да бъдат в един непрекъснат процес на отстояване на независимостта на съдебната власт и достойнството на всеки един магистрат. „Независимата съдебна власт има изключително важна роля за гарантиране на демократичните устои на нашата държава и за защита на правата и свободите на гражданите и техните организации. Справедливостта за гражданите и ефективната система на правораздаване са сред моите приоритети като президент на Република България и като неин гражданин. Воден от разбирането, че високият морал, прозрачността и професионализмът са основни признаци в работата на правосъдната система, ВСС е институцията, гаранция за независимостта на съдебната власт”, се посочва в поздравителния адрес на държавния глава.Румен Радев

„С последните промени на Конституцията този орган черпи нова легитимност. Тя произлиза от новия си начин на съставяне – с пряк избор от всички съдии, прокурори и следователи и с квалифицирано мнозинство от народните представители. Много важно е съветът да съумее да запази тази легитимност и доверието, с което тя е съпроводена”, се казва още в поздравителния адрес. В него държавният глава обръща внимание и на факта, че от новия състав на ВСС всички очакват издигане и насърчаване на подготвени магистрати, с високи морални качества.


Leave A Reply