След като Европейският парламент прие днес предложение на Съвета за предоставяне на България и Румъния на достъп до визовата информационна система (ВИС), председателят на Парламента Антонио Таяни обяви: „България и Румъния трябва незабавно да бъдат приети в Шенген. Днешният вот за достъп до визовата информационна система е стъпка напред към засилване на контрола по външните граници“. Това съобщи представителството на ЕП в София, цитирано от БТА.

Предложението бе прието с 610 гласа „за“ срещу 50 „против“ и 33 „въздържал се“. Решението на Съвета би позволило на България и Румъния да проверяват информация във ВИС, без да могат да въвеждат, изменят или трият данни.

снимка: turako.ru

снимка: turako.ru

Парламентът постанови в законодателна резолюция още на 8 юни 2011 г., че България и Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство. На 9 юни 2011 г. Съветът прие заключението, че България и Румъния са изпълнили всички условия по Шенгенското acquis по отношение на въздушните и наземните граници, полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, визовата информационна система, морските граници и визите. Окончателното политическо решение обаче дали България и Румъния могат да станат част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето единодушно от Съвета.


Leave A Reply