Правителството на своето заседание днес предлага на Народното събрание да бъдат направени промени в 68 закона, за да отпадне издаването на свидетелство за съдимост. Това съобщи след днешното заседание на Министерски съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

По думите му, когато това стане, свидетелството за съдимост ще се издава по служебен път. С това гражданите ще дават 3.8 милиона лева по-малко годишно на администрацията. Вицепремиерът посочи, че само за първото полугодие на тази година издадените свиделства за съдимост са 412 000. По думите му това е една от най-търсените услуги от гражданите.

Така според вицепремиера ще бъдат спестени 3 800 000 лева от такси и времето на хората. „Вече има възможност тази справка да бъде правена по електронен път“, каза още Дончев.


Leave A Reply