В Столична община ще бъде представен Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на София. Той е изработен от е един от най-изтъкнатите и успешни специалисти в планирането и изследването на публичните пространства в света – проф. Ян Геел и екипа му.

снимка: informo.bg

снимка: informo.bg

Докладът за състоянието на градската среда на централната градска част на гр. София е факт след едногодишна съвместна работа на Столична община с екипа на световноизвестния датски урбанист проф. Ян Геел. Работата започва през октомври миналата година, когато проф. Геел представи книгата си „Градове за хората” в София.

Снимка: informo.bg

Снимка: informo.bg

В рамките на гостуването си в столицата ни, датският урбанист се запозна с проблемите на публичната среда в центъра на София и прие поканата да консултира Столична община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център.


Leave A Reply