Революционен закон за борбата с трансграничната престъпност предлага Министерство на правосъдието. Става въпрос за проект на Закон за Европейската заповед за разследване (ЕЗР), с който чужди служби ще могат дори да извършват прихващания на далекосъобщения на българска територия, предаде БГНЕС. Приемането на законопроекта е свързано с европейска директива, сред инициаторите на която е била и България.

снимка: virtuozo.fr

снимка: virtuozo.fr

“В момента в Европейския съюз няма единна цялостна система за събиране на доказателства въз основа на принципа на взаимно признаване в отношенията между държавите членки при наказателни дела с трансгранично измерение. Необходим е нов подход, който да се основава на принципа на взаимно признаване и на един-единствен инструмент, наречен Европейска заповед за разследване”, гласят част от мотивите на авторите на законопроекта.

EU Европейски съюз

Въвеждането на Европейската заповед за разследване ще позволи държавите членки на ЕС да изискват, а българските съдебни власти да разрешават: временно предаване на задържани лица с цел събиране на доказателства; проверки на банковите сметки и финансовите операции на заподозрените или обвиняеми лица;разследвания под прикритие и прихващане на далекосъобщения; мерки за запазване на доказателства. Даден е и конкретен пример – Европейската заповед за разследване ще намира приложение при събирането на доказателства за престъпления, които се намират в “цифров облак”, или са разположени някъде другаде по света.

снимка: cdn.moneycrashers.com

снимка: cdn.moneycrashers.com

На практика – чужди служби ще могат да прихващат далекосъобщения, да проверяват банкови сметки и дори да използват служители под прикритие в разследвания на престъпления. Извършването на процесуално-следствените действия ще става в рамките на до 90 дни, когато това практически не е възможно, то изпълняващата държава, ще трябва да уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В такъв случай срокът може да бъде удължен с най-много 30 дни.

европа правосъдие

“Приемането на Закона за Европейска заповед за разследване ще доведе до по-добро взаимодействие между органите на държавите членки при трансграничните наказателни разследвания в ЕС чрез замяна на фрагментираната правна уредба с единен, цялостен инструмент за получаване на доказателства при определени строги крайни срокове за събирането им; ясни основания за отказ и намалена документация; бързина в производството; ефективно разследване на престъпленията с трансграничен елемент; гарантиране на основните права на засегнатото с ЕЗР лице, като издаващите органи ще преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие”, смятат от Министерството на правосъдието.


Leave A Reply