Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка с електронните си услуги. От началото на месец октомври на интернет страницата на институцията е активна нова административна е-услуга – „Издаване на удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ”.

снимка: cdn.moneycrashers.com

снимка: cdn.moneycrashers.com

Чрез нея всички лица, които живеят на територията на България и получават чрез НОИ своите пенсии, отпуснати от компетентните осигурителни институции в Германия, Русия, Украйна и Молдова, могат да подадат заявление онлайн, а след това да получат документ, удостоверяващ размера и вида на тези плащания по избран от тях начин, включително и по електронен път. За да ползват новата електронна услуга, потребителите трябва да притежават Квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, или Персонален идентификационен код на НОИ.

снимка: itproportal.com

снимка: itproportal.com

Услугата е платена, като за изготвянето на посоченото удостоверение се заплаща сума съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги. Е-услугата е достъпна на интернет сайта на НОИ.


Leave A Reply