„Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс“, съобщи председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов в края на двудневната научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Възможните разрешения”. Форумът е организиран от Висшия адвокатски съвет и е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси, съобщиха от Народното събрание.

Данаил Кирилов снимка: БГНЕС

Данаил Кирилов
снимка: БГНЕС

Голяма част от обсъжданите в Народното събрание изменения в ГПК срещнаха подкрепа от участниците в дискусията, а по останалите бяха изразени обосновани становища, които ще бъдат взети под внимание при обсъждането на измененията на второ четене в комисията, както и в пленарна зала, посочи Данаил Кирилов. Той подчерта, че организирането на конференцията е една от първите стъпки, която прави 44-тото Народно събрание в посока разширяване на правния диалог не само в областта на публичното обсъждане, но и на специалните научно-практически изследвания. „Това е принцип, който Комисията по правни въпроси и ръководството на парламента ще се стремят да утвърждават в работата си“, добави Данаил Кирилов.

съд

„В изминалите два дни се състоя изключително успешна, конструктивна и градивна конференция в отрасъла на гражданско-процесуалната наука“, коментира Данаил Кирилов. На нея беше направен сериозен анализ на проблемите в 10-годишното прилагане на действащия ГПК и се очертаха възможните решения, отбеляза той. „Част от тях са свързани с приетите на първо четене от Народното събрание четири законопроекта за промени в кодекса, а друга – са в посока на следващи принципни изменения в отделни производства и в кодекса като цяло“, уточни председателят на парламентарната правна комисия.

съд

„На конференцията бяха представени много добре подготвени доклади по различните проблеми, насочени в дълбочина и детайли, и стремящи се да достигнат до ефективни решения“, коментира Данаил Кирилов. През втория ден участниците в конференцията дискутираха по обезпечителното, заповедното, изпълнителното и други производства.


Leave A Reply