„Председателството на България на ЕС предоставя една изключителна възможност приоритети, които страната ни си е поставила да станат водещи и за страните членки на ЕС“, коментира телевизия „Европа“ председателят на Европейския парламент за 2007-2009 година Ханс-Герт Пьотеринг. Той изтъкна водещата роля на премиера Борисов и създаденият Висш политически-консултативен Борд, който да спомогне за укрепване на целите на българското председателство.

председателство, България, Съвет на ЕС, лого

„Много добър знак е, че министър-председателят Борисов търси и се интересува и от мнението на други държави членки. Това е едно изключително зряло и европейско поведение от негова страна и затова съм убеден, че председателството на България ще е много успешно. Смятам, че приоритетите, които страната си е поставила са правилните за вашето председателство“, каза Пьотеринг. Отговорността на страната ни в процеса по интеграция на Западните Балкани е голяма. Срещата на лидерите на България, Румъния, Сърбия и Гърция доказа ясните амбиции на София във външнополитически план и ангажираността ни да постигнем политически стабилни Балкани с единна цел.

Западни Балкани ЕС

„ЕС не е пълен без интеграцията на Западните Балкани. Много е важно те да бъдат интегрирани в рамките на Съюза, когато изпълнят критериите, и когато свършат своята предприсъединителна работа. Убеден съм в този приоритет, който България пое, и съм убеден, че българското председателство ще има успех с приоритет Западни Балкани и тяхната по-нататъшна интеграция“, заяви той.

Армия специални части граница

Пьотеринг оцени високо начина, по който България охранява външната граница на ЕС, с оглед мигрантския натиск. Той изрази надежда скоро страната ни да стане пълноправен член на Шенген. И подчерта, че външната политика на ЕС отдавна не се води от отделните политици, защото Европа е едно цяло, а политиката, която България води в Общността може да бъде дадена за пример, заключи Пьотеринг.


Leave A Reply