Членовете на управленските органи на предприятия с над 50% държавно и общинско участие да се избират само чрез конкурс. Такава законодателна промяна ще внесе в парламента БСП по повод разразилия се в последните седмици скандали за роднински назначения.

БСП Позитано

Постовете трябва да се заемат единствено и само чрез конкурс и хората да бъдат сменяни само, ако не изпълняват задълженията и бизнесплановете си, а не при смяната на поредния министър. Законопроектът на БСП срещу шуробаджанащината има за цел да изведе държавните и общинските предприятия на европейско ниво, каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Драгомир Стойнев.

Корнелия Нинова, БСП

Корнелия Нинова, БСП

Той обърна внимание, че общинските и държавните предприятия формират в България 10 % от БВП и 10 % от заетостта в страната. „Става въпрос за предприятия, които да работят изцяло и единствено на пазарен принцип с едно професионално ръководство“, поясни Стойнев.

Драгомир Стойнев, НС, снимка: БГНЕС

Драгомир Стойнев, НС, снимка: БГНЕС

„Винаги съм казвал, че силата на БСП е в нейната последователност. Радвам се, че на този законопроект отново му идва времето, защото той няма да бъде предложен за първи път“, изтъкна още той.


Leave A Reply