„Медийният сектор в ЕС трябва да има повече възможности за саморегулация. Рекламните блокове са важен източник на приходи за радио- и телевизионните оператори, поради товрламент. Господин Йовчев, Директор правни и бизнес отношение на БТВ посочи, че един от основните проблеми на телевизионния сектор е нерегламентираното разпространение на програми. „Основна посока, в която да се развие Директивата за аудио-визуални и медийни услуги в частта й за търговска комуникация, е осигуряването на по-голяма гъвкавост при планирането на рекламни блокове и самопромоция.“ допълни Елена Велкова, Директор правни въпроси на Нова броудкастинг груп.

Освен Директивата за аудио-визуални и медийни услуги, АБРО посочиха проблеми и при РегламенAонодателство пред българската делегация в Европейския парламент. Господин Йовчев, Директор правни и бизнес отношение на БТВ посочи, че един от основните проблеми на телевизионния сектор е нерегламентираното разпространение на програми. „Основна посока, в която да се развие Директивата за аудио-визуални и медийни услуги в частта й за търговска комуникация, е осигуряването на по-голяма гъвкавост при планирането на рекламни блокове и самопромоция.“ допълни Елена Велкова, Директор правни въпроси на Нова броудкастинг груп.

Освен Директивата за аудио-визуални и медийни услуги, АБРО посочиха проблеми и при Регламента за установяване на правила във връзка с прилагането на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми. Групата на ЕНП в Европарламента подкрепя и ще отстоява позицията на българските оператори. Вотът в Комисията по правни въпроси е насрочен за ноември.


Leave A Reply