През периода януари – август 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 16.8% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 11 693.7 млн. лева. Това съобщиха от Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и Египет, които формират 51.6% от износа за трети страни.
износ търговия
През август 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 3.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 389.2 млрд. лева. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (50.7%) и „Разнообразни готови продукти” (34.7%). Спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (9.4%).

Национален статистически институт снимка: БГНЕС

Национален статистически институт
снимка: БГНЕС

Вносът на България от трети страни през периода януари – август 2017 г. се увеличава с 26.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 13 932.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. През август 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 797.1 млрд. лeвa. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (66.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (40.9%).
калкулатор, бизнес, икономика, данъци

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – август 2017 г. е отрицателно и е в размер на 2 239.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 557.9 млн. лева. През август 2017 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 407.9 млн. лева.
графика, повишаване
През периода януари – август 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 34 093.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.9%. През август 2017 г. общият износ възлиза на 4 320.0 млрд. лв. и нараства със 7.3% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари – август 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 38 122.3 млн. лв. (по цени CIF), или с 16.2% повече спрямо същия период на 2016.

airliner with a globe and auto loader with boxes

През август 2017 г. общият внос се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 922.5 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари – август 2017 г. и е на стойност 4 029.1 млн. лева.


Leave A Reply