България ще бъде домакин на заседанието на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Това ще стане на 18 и 19 март 2018 година, съобщи в Брюксел председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Цветан Цветанов.
DSCF1033
Той взе участие в учредителната среща на групата и проведе разговор с председателя на Комисията за граждански права, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Клод Мораес. Западните Балкани и състоянието на сигурност в региона да бъдат част от дневния ред на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, стана ясно от проведените разговори.
DSCF1023
Договорът за Европейския съюз дава право на Европейския парламент, съвместно с националните парламенти, да контролират Европол. Заради разногласия не бяха приети процедурните правила за работата на групата и това ще трябва да стане в България. “Работата в София ще бъде много натоварена”, обяви Цветанов, след като стана ясно, че българското председателство ще трябва да работи за сближаването на понякога твърде различни позиции.
Цветан Цветанов
Германската делегация беше сред тези, които не бяха съгласни с предложените процедури. Цветанов разговаря на място с германските си колеги и добави, че дискусиите ще продължат по време на предстоящо негово посещение в Германия.
DSCF1036
По време на разговорите с Мораес Цветанов обяви, че е важно акценти в дневния ред на следващото заседание да бъдат Западните Балкани, борбата с тероризма и усилията за опазване на сигурността на външните граници на Европейския съюз. Цветанов предложи на заседанието през март 2018 г. в София да бъдат поканени като наблюдатели представители на парламентите на страните от Западните Балкани и Турция. Предложението ще бъде обсъдено.
DSCF1020
Има идея в работата на групата в София да бъдат обсъдени и начини за борба с киберпрестъпленията, а в заседанието да вземат участие и еврокомисарите Мария Габриел, която  отговаря за цифровото общество и икономика и Джулиян Кинг, отговарящ за сигурността.


Leave A Reply