„Нашата визия за Европейското право за защита на конкуренцията е, че то може да донесе най-големи ползи ако направим така, че отговорните власти във всяка държава имат достатъчно правомощия да го прилагат. В противен случай ще оставим сиви територии, където създаването и съществуването на картели ще бъде значително по-лесно“, коментира българският евродепутат Ева Майдел след дискусия в Европейския парламент по нейния доклад за засилване на органите за защита на конкуренцията. Измененията предложени по доклада бяха разгледани в парламентарната комисия по Вътрешен пазар днес в Брюксел.

Европейският парламент в Страсбург, Франция

Към този момент националните органи за защита на конкуренцията прилагат правилата за конкуренция на ЕС наравно с Европейката комисия. Тези органи обаче се различават значително по своите правомощия, финансиране и инструментите, които използват. Редица от тях не са достатъчно независими от други публични власти, някои не разполагат с достатъчни човешки и финансови ресурси, не всички могат да налагат ефективни глоби за нарушения.

Европейска комисия снимка: БГНЕС

Европейска комисия
снимка: БГНЕС

„По време на преговорите по доклада възнамерявам да защитя досегашната си позиция – повече ресурси за органите за защита на конкуренцията, повече независимост и безпристрастност в техните решения и уеднаквени глоби за нарушения в целия ЕС. Вярвам, че потребителите ще бъдат защитени само когато има силни власти за защита на конкуренцията в целия ЕС“, коментира още Ева Майдел.


Leave A Reply